Nové CD: VENI ACADEMY: Rolling Tones / In Zarter Bewegung

>> KÚPIŤ CD on-line (14 EUR)

VENI ACADEMY je projekt, pri zrode ktorého stálo rozhodnutie niekoľkých členov VENI ensemble (najmä Mariána Lejavu, Daniela Mateja a Ivana Šillera) zamerať sa na pravidelné vzdelávanie mladých ľudí, študentov konzervatórií a hudobných akadémií, v oblasti interpretácie hudby 20. storočia a súčasnej hudby (ktorá je pre iniciátorov tohto projektu jedna z kľúčových umeleckých aktivít, ale ktorá zároveň, žiaľ, takmer úplne absentuje na všetkých stupňoch

hudobného vzdelávania v našej krajine) prostredníctvom hudobných dielní, seminárov a letných majstrovských kurzov a následne vytvoriť priestor pre verejnú prezentáciu výsledkov získaných vedomostí a skúseností.

Projekt VENI ACADEMY sa prvýkrát zviditeľnil v roku 2010 koncertom na košickom festivale ISCM New Music Days. Odvtedy uplynuli tri roky, počas ktorých sa rozrástol do celkom nečakaných rozmerov. Má za sebou množstvo úspešných koncertov v rozmanitých prostrediach (od konvenčných koncertných siení, cez neobvyklé priestory, akými sú napríklad parky, nákupné centrá alebo električky MHD, až po veľké rockové festivaly, akým je Bažant Pohoda) a v júli tohto roku nahral aj debutový dvojalbum ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG.

Sú na ňom zaznamenané diela, odlišné z viacerých hľadísk, jednu vlastnosť majú však spoločnú: všetky sú tzv. otvorenými partitúrami (prinajmenšom z hľadiska nástrojového obsadenia). To preto, lebo VENI ACADEMY je otvoreným prostredím pre všetkých,

ktorí sa zaujímajú o interpretáciu súčasnej hudby, a teda nie je možné celkom predvídať, v akej zostave sa v danú chvíľu mladí hudobníci zídu.
Za myšlienkou hrať otvorené partitúry je však okrem tohto, takpovediac praktického, hľadiska ešte aj oveľa zásadnejší zámer: Tieto partitúry kladú na interpreta istým spôsobom vyššie nároky na jeho zodpovednosť, kreativitu a osobnostný vklad, ako hudba, ktorá je „do bodky“ v notách zaznamenaná skladateľom. A tak naučiť sa hrať takúto hudbu je vlastne ešte väčšia výzva, ako je to v prípade tzv. tradične notovaných partitúr; je to pozvanie preskúmať priestor „ešte komponovanej, ale už improvizovanej, alebo ešte improvizovanej, ale už komponovanej hudby“, osídliť ho, udomácniť sa v ňom a prirodzene sa v ňom pohybovať…

Skladby zaznamenané na dvoch kompaktných diskoch debutového albumu ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG predstavujú (napriek ich spoločnej vlastnosti – otvorenosti notového zápisu) dva pomerne odlišné hudobné svety a pohľady na spôsob,

ako organizovať zvuk a gesto v čase a priestore. Tým prvým je svet trojice skladieb, ktoré spája energia, razancia a permanentná pulzácia (typická skôr pre rockovú ako tzv. vážnu hudbu) a hudobný proces, vyvíjajúci sa prostredníctvom repetície krátkych r ytmicko-melodických, resp. r ytmických modelov. Každá z nich zároveň v dobe svojho vzniku znamenala prielom novej estetiky a umeleckej koncepcie vo vlastnom kultúrnom priestore: O skladbe In C sa Steve Reich (ktorý sa aktívne zúčastnil na jej premiére) vyjadril v tom zmysle, že aj keď Terry Riley hudobný minimalizmus nevynašiel, všetkým ukázal, ako sa to má robiť; Andriessenovo Workers Union predstavovalo vo svojej dobe v kontexte holandskej hudobnej kultúry radikálnu demonštráciu úspešného spojenia idey amerického minimalizmu s výdobytkami európskej avantgardy, európskej tradície a radikálneho ľavicového intelektualizmu; Burlasov Záznam siedmeho dňa zas v kontexte slovenskej hudby znamenal v dobe svojho vzniku ojedinelý úspešný pokus spojiť odkaz amerického minimalizmu s výrazovou razan

ciou alternatívneho rocku a ironickým gestom postmoderného umeleckého postoja konca tisícročia. Naproti tomu druhé CD predstavuje skôr svet tónových a zvukových štruktúr, napĺňajúcich hudobný časopriestor spôsobom, nadväzujúcim na webernovskú prácu s „melódiou zvukových farieb“, ktorú si v hudbe po druhej svetovej vojne ako prví osvojili kľúčoví predstavitelia európskej a americkej avantgardy, ktorá však v rôznych podobách a umeleckých aktualizáciách žije dodnes. Jej esenciou sú tri realizácie slávnej Brownovej grafickej partitúry December 1952, obkolesujúce a predeľujúce dve časti Matejových verbálno-gestických Structures, Pages (…and Improvisations), ktoré takúto zvukovú poetiku vyžadujú ako samozrejmosť pri tvorbe hudby, vznikajúcej v reálnom čase na základe dirigentových gest a pokynov. Aj obe Adamčiakove hudobné grafiky, Adizione a Heterophonica II, sú dobrým príkladom toho, ako prirodzene sa v druhej polovici 20. storočia táto postwebernovská poetika usídlila v najrozmanitejších podobách a prejavoch hudobného myslenia.

A napokon Lejavova deadline:aria Op. 17 a Chaloupkova Book of Sand (ktoré – podobne ako Matejova skladba – vznikli priamo na podnet VENI ACADEMY) predstavujú dva rôzne a veľmi účinné spôsoby, akými je možné spojiť abstraktnú webernovskú ideu „melódie zvukových farieb“ so „skutočnou melódiou“ a efemérne zvukové štruktúry naplniť „konkrétnym harmonických obsahom“.

Veríme, že dvojalbum ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG prinesie tým, ktorí ho budú počúvať, aspoň toľko radosti, ako priniesol tým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.

Daniel Matej

 

CD 1 Rolling Tones

1. Louis Andriessen - Workers Union, 1975
2. Terry Riley - In C, 1964
3. Martin Burlas - 7th-Day Record, 1993

CD 2 In Zarter Bewegung

1. Milan Adamčiak - Heterophonica II, 1971
2. Milan Adamčiak - Adizione, cca 1980
3. Marián Lejava - deadline:aria Op. 17, 2012
4. Earle Brown - December 1952, 1952
5. Daniel Matej - Structures, Pages (… and Improvisations), 2010/2012
6. Earle Brown - December 1952, 1952
7. Daniel Matej - Structures, Pages (… and Improvisations), 2010/2012, 
part two
8. Earle Brown - December 1952, 1952
9. František Chaloupka - The Book of Sand, 2011

All tracks recorded 8–10 July 2013 in the Fatra House of Arts, Žilina, Slovakia.
Edited and mixed in legal studios, August–October 2013.

Executive producer: Daniel Matej

(P) ISCM – Slovak Section 2013 · DDD · ISCM-R01 2262 001-2-2 · SOZA BIEM · Product of Slovakia
Made in EU

 

 

Categories: Nezaradené

Comments are closed.