VENI ACADEMY


Študentský súbor VENI ACADEMY sa stáva čoraz obľúbenejšou komunitou medzi mladými ľuďmi, ktorí v súčasnej hudbe na Slovensku predstavujú pionierov vo svojej generácii. Je to platforma, kde pokračujú staré a vznikajú nové priateľstvá, kde študenti môžu interpretovať skladby, s akými sa bežne v škole nestretnú, a najmä kde sa na ich umeleckom raste podieľajú ich profesionálni spoluhráči z VENI ensemble.

SLOBODA & OTVORENOSŤ

sebarealizácia v komunite

LEKTORI & ŠTUDENTI

partnerstvo a spolupráca

NOVÁ HUDBA & NOVÉ ZÁŽITKY

improvizácia a experiment

 

Projekt VENI ACADEMY vznikol vďaka podpore
Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013, n. o.

Comments are closed.